Jbz Inlog (2024)

1. MijnJBZ

 • Hoe gebruik ik DigiD?

 • Via MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

2. Jeroen Bosch Ziekenhuis | Gewoon, omdat jij ertoe doet.

 • Bevat niet: inlog | Resultaten tonen met:inlog

 • Samen met jou bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kunt leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze medische expertise in en werken samen, bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. 

3. Home - Kenniscafe

 • Je kunt als medewerker van JBZ, Zanob of Tolbrug inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je ook inlogt op het JBZ netwerk. Als je nieuw bent ...

 • Welkom

Home - Kenniscafe

4. Inloggen -. | JBZ BNH - SwabID

5. Trappersshop

 • Inloggen · Trappersshop · Informatie aanvragen · Home · Trappersshop. Trappersshop. Overzicht; bol.com; Cadeaukaarten; Overnachtingen; Goede doelen; HEMA ...

 • Industrieweg 88444 AS Heerenveen

6. Jeroen Bosch Ziekenhuis - MijnJBZ - DigiD Machtigen

 • Een gemachtigde kan inloggen via www.mijnjbz.nl met zijn/haar eigen DigiD. De gemachtigde kan precies hetzelfde als de patiënt zelf binnen MijnJBZ. De ...

 • Wilt u online zaken regelen namens iemand anders? Of mag een ander dit voor u doen? Geef uw DigiD niet af, maar regel een machtiging. Dit kan met DigiD Machtigen.

Jeroen Bosch Ziekenhuis - MijnJBZ - DigiD Machtigen

7. Jeroen Bosch Ziekenhuis: Deze app kunt u niet meer gebruiken

 • Wilt u inloggen in MijnJBZ? U kunt MijnJBZ bekijken op uw telefoon, tablet en computer. Open uw browser en ga naar de website www.mijnjbz.nl om in te loggen.

 • We vragen u om deze app te verwijderen. Wilt u inloggen in MijnJBZ? U kunt MijnJBZ bekijken op uw telefoon, tablet en computer. Open uw browser en ga naar de website www.mijnjbz.nl om in te loggen.

8. JGZ-portaal: Home

 • Hier kun je een afspraak maken voor een vaccinatie in je zwangerschap en heb je toegang tot gegevens van je kind(eren) van 0 tot en met 11 jaar. Inloggen. DigiD ...

 • mijn kind in beeld

9. Specialisten van Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch

 • Jeroen Bosch Ziekenhuis. Medisch specialistische zorg. 8 .3. uit 199 waarderingen. Henri Dunantstraat 1, 's-Hertogenbosch.

 • Bekijk de specialisten van Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch en lees de waarderingen.

Specialisten van Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch

10. Parkeren - Jeroen Bosch ziekenhuis - Den Bosch - Interparking.nl

 • ... inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen ...

 • De parkeergelegenheid rondom het ziekenhuis wordt de 'Jeroen Bosch Parking' genoemd en bestaat uit een moderne parkeergarage van 6 bouwlagen en een buitenterrein.

11. BEKNOPTE HANDLEIDING voor CTcue in het JBZ - Artikel

 • ... inlog waarmee je op je eigen account binnen de JBZ-omgeving komt. Dit is nodig om de veiligheid van de patiënten data in HiX strikt te bewaken. NB2: Je hebt ...

 • NB1: CTcue is alleen te benaderen als je in de beveiligde JBZ-omgeving werkt. Dat wil zeggen op een vaste computer in het JBZ die is verbonden met het netwerk, of vanuit elders middels een SMS-beveiligde inlog waarmee je op je eigen account binnen de JBZ-omgeving komt. Dit is nodig om de veiligheid van de patiënten data in HiX strikt te bewaken.

BEKNOPTE HANDLEIDING voor CTcue in het JBZ - Artikel

12. Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt volledig digitaal - ChipSoft

 • Inloggen kan alleen als patiënten in bezit zijn van een DigiD met extra controle via sms-code. Na vandaag worden de mogelijkheden van MijnJBZ steeds verder ...

 • Patiënten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) kunnen sinds vrijdag 24 juni hun eigen medische gegevens inzien. Met een druk op de knop werd die dag om 11.30 uur HiX in gebruik genomen. Het Noord-Brabantse ziekenhuis werkt nu volledig digitaal en daarvan profiteren zorgprofessionals én patiënten.

Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt volledig digitaal - ChipSoft

13. Jeroen Bosch ziekenhuis neemt in mei besluit invoering zbc-aanpak

 • 11 apr 2024 · Inloggen. Aanmelden. Welkom! Log in op je account. jouw gebruikersnaam. jouw wachtwoord. Forgot your password? Get help. Create an account.

 • Oplopende wachttijden en gevaar dat patiënten mede daardoor kiezen voor een zbc, zijn redenen voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch

Jeroen Bosch ziekenhuis neemt in mei besluit invoering zbc-aanpak
Jbz Inlog (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 6607

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.